M.R. Radermacher Schorer (1888-1956)

Persoonlijke gegevens: 

Matthieu René Radermacher Schorer
De Bilt, 2 augustus 1888 - Utrecht, 5 augustus 1956
Verzamelde literatuur, kunstboeken, handschriften en bibliofiele uitgaven
Woonde De Bilt, vanaf 1908 in Utrecht (
1921-1956: Wilhelminapark 12)
Studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht (1908-1918), werkzaam als (adjunct-)directeur van Algemeene Utrechtsche Brandwaarborg Maatschappij (adjunct: 1918-1920; directeur: 1920-1953), volgde privéstudie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht (vanaf 1919), voorzitter Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken (vanaf 1927), bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst (vanaf 1938, penningmeester vanaf 1946); publiceerde Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandsche boekdrukkunst (1951)
Radermacher Schorer was jonkheer (de familie was in 1868 verheven in de adelstand) 

M.R. Radermacher Schorer  [Foto: Nico Jesse]
H. Marsman, handschrift voor 'Heden ik, morgen gij' [Koninklijke Bibliotheek, Den Haag]
R,N. Roland Holst, Ex-libris voor M.R. Radermacher Schorer (1924)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

MvD [Marieke van Delft], 'M.R. Radermacher Schorer, directeur van een verzekeringsmaatschappij, jurist, bibliofiel 1888-1956'. In:  Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. (Zwolle, 1998), p. 176-178.
M.R. Radermacher Schorer 1888-1956. Minnaar van het 'schoone' boek. (Amsterdam, Den Haag, 1998).