Louis Jan Koopman (1887-1968)

Persoonlijke gegevens: 

Louis Jan Koopman
Amsterdam, 9 juni 1887 - Amsterdam, 3 november 1968
Verzamelde Franse contemporaine literatuur in bijzondere uitgaven
Mede-verzamelaar: Anny Antoine (1897-1933) 
Online biografie: Louis Koopman (website Koninklijke Bibliotheek)
Werkzaam bij de Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), Düsseldorf (vanaf 1909), Hoofd van de medische afdeling van NV Electriciteitsmaatschappij A.E.G., Amsterdam (vanaf 1920), Mededirecteur van dochteronderneming Metema NV, Amsterdam (bedrijf in medische apparatuur) (vanaf 1922); directeur van Almara, Amsterdam (voorheen Metema) (vanaf 1925); Eigenaar van Almara, Amsterdam (vanaf 1948)
Opgevoed als lid van de Waalse Kerk 

Portret van Louis Koopman, olieverf, door H. Yckelenstam (ca. 1958) [foto: Koninklijke Bibliotheek]
Almara aan het Rokin (Amsterdam)
Anny Antoine en Louis Koopman
Gegevens over de collectie: 

Omvang collectie: 1500 (1935); 1940 (3000); ca. 5000 (1960). [Collectie vanaf 1968 voortgezet door de Koninklijke Bibliotheek:] 7000 (1989); 9800 (2009); 10.978 (2014).
Aard materialen: grotendeels boeken, handschriften en brieven, maar ook: archivalia, voorwerpen, schilderijen, aquarellen 
Deelverzamelingen: Franse literaire uitgaven vanaf 1890 (bijna complete collecties van: Francis Carco, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Colette, Philippe Soupault, Paul Valéry), geïllustreerde werken, kunstenaarsboeken, collectie religieuze werken van E. Giran, 'Collection personnelle' (meer persoonlijke boeken)
Thema's: Franse literatuur, drukkunst, Waalse kerk, kunst
Zwaartepunten: Franse literatuur (vooral proza), drukkunst
Bijzondere stukken in de collectie: zie de website over de Koopman Collectie met verhalen en afbeeldingen

 

Schets van de geschiedenis van de collectie: 

Verzameljaren: ca. 1920 (?)-1968
Beleidswijzigingen: Koopman verzamelde van bepaalde auteurs zoveel mogelijk literaire uitgaven; vanaf de Tweede Wereldoorlog verzamelde Koopman meer op afstand, op abonnement bij librarie Caffin; na de dood van Koopman zijn vanaf 1972 tot ca. 2000 vooral geïllustreerde uitgaven aangekocht, maar ook meer toneel en poëzie; vanaf 2000 ligt de nadruk meer op kunstenaarsboeken en drukkunst, waarbij internationale samenwerkingen de voorkeur verdienen
Wijze van aanschaf: nieuwe uitgaven via boekhandel Caffin (Parijs) en Simonson (Brussel), verder via veilingen (veiling Barthou, 1935); na de dood van Koopman is veel besteld uit regionale Franse antiquariaatscatalogi, veilinghuizen in Nederland en Frankrijk; vanaf 2000 is ook aangeschaft via Librairie Niçaise, rechtstreeks bij kunstenaars/drukkers, of bij andere aanbieders (antiquariaten in Amerika, Engeland, Duitsland, Zwitserland; Catawiki, etc.)
Ordening van de collectie: Van de plaasting bij Koopman thuis is niets bekend; vanaf de plaatsing in de KB (Vanaf 1940) staat de collectie bijeen; vanaf de volledige catalogisering (1985-1989) zijn de boeken op formaat geplaatst in het magazijn Bijzondere Collecties
Bestemming: In 1936 zijn de boeken van Anny Antoine toegevoegd aan die van Koopman; vanaf 1936 besprak Koopman met de KB de donatie aan de KB; in 1940 is het grootste deel van de collectie in de KB ondergebracht en zijn de aanvullingen er steeds bij geplaatst; bij testament is de collectie in 1968 aan de staat nagelaten ter plaatsing in de KB

 

Plakboek met paspoort en haarlokken van Anny Antoine bewaard door Louis Koopman
Ex-libris ter herdenking van Anny Antoine
Gegevens over archivalia en publicaties: 

J.K.F. van Berkel, In liefde verzameld. Franse bellettrie in bibliofiele uitgaven uit de collectie Anny Antoine-Louis Koopman. ('s-Gravenhage 1989)
Paul van Capelleveen, Sophie Ham, Jordy Joubij, Voices and visions. The Koopman Collection and the Art of the French Book. (The Hague/Zwolle, 2009)
Paul van Capelleveen, Sophie Ham, Jordy Joubij, Voix et visions. La Collection Koopman et l'art du livre français. (The Hague/Zwolle, 2009) 

Voix et visions (2009)