Johan Radermacher (1538-1617)

Persoonlijke gegevens: 
Johan Radermacher

Aken, 14 maart 1538 - Middelburg, 15 februari 1617
Verzamelde brieven en literaire bijdragen van zijn vrienden in het Album Joannis Rotarii; verzamelde gedrukte boeken, voornamelijk op het gebied van de theologie, literatuur en het koopmansvak
Ook: Johan Radermacher (de Oude). Humanistennaam: Joannes Rotarius
Woonde in Antwerpen (vanaf 1554), Londen (1567-1580), Antwerpen (1581-1585) en Aken (1585-1599) en Middelburg (1599-1617)
Werkzaam bij de handelsfirma van Gillis Hooftman, eerst op het hoofdkantoor in Antwerpen, later als filiaalhouder in Londen en vervolgens weer in Antwerpen. Vanaf 1599 was Radermacher koopman in wijnen.
Radermacher was calvinist. 

Auteur van dit lemma: Marja Smolenaars

Onbekende schilder 'HAV', Portret van Johan Radermacher 'Anno Christi 1607. Aet. 69' (Middelburg, Zeeuws Museum, in bruikleen van de Rijksdienst Beeldende Kunst)
Schets van de geschiedenis van de collectie: 

Ex libris: Symbolum: globe met er boven in boogvorm de spreuk 'Bonis in Bonum'.  Motto gebruikt als eigendomsmerk in zijn boeken: In manibus Domini sortes meae
Bestemming van de collectie:  De verzameling boeken geveild in 1634 (online toegang: Radermacher Sale Catalogue), waardoor aan die veiling mogelijk ook werken waren toegevoegd van de erfgenamen.

Gegevens over archivalia en publicaties: 

'Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher)'. K. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink and A.M. van Lynden-de Bruïne (Red.). (2002). [Online op website DBNL]. 
Karel Bostoen, Bonis in bonum. Johan Radermacher de Oude (1538-1617), humanist en koopman. (Hilversum 1998).
Anna E.C Simoni, The Radermacher Sale Catalogue (2007). [Online op website The Radermacher Sale Catalogue]