J.J. van der Harst (1881-1917)

Persoonlijke gegevens: 

Jan Jacobus van der Harst
1881 - Goes, 13 oktober 1917
Verzamelde publicaties over de filosoof G.W.F. Hegel en de hegeliaanse school
Woonde in Utrecht (?)
Studeerde medicijnen aan de Universiteit van Utrecht, volgde colleges filosofie bij G.J.P.J. Bolland (vanaf 1902)
Werkzaam als psychiater op de inrichting Oud-Rosenburg te Loosduinen (1907-1917) 

Portret van J.J. van der Harst
Portretten van Bolland en medestudenten door J.J. van der Harst (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Aantekeningen, krantenknipsels en ander los materiaal afkomstig van Van der Harst (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

EV [Elly Verzaal], 'J.J. van der Harst, psychiater 1881-1917, G.J.P.J. Bolland, filosoof 1854-1922', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 89-92.