Gerard Anthony Six (1818-1898)

Persoonlijke gegevens: 

Gerard Anthony Six
Hillegom, 19 november 1818 - Den Haag, 20 oktober 1898
Verzamelde boeken over plant- en dierkunde (biologie)
Woonde in Den Haag
Publiceerde over insecten en over historische onderwerpen (onder andere in Tijdschrift voor entomologie en De Nederlandsche spectator

Pieter Cramer, De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America (1779-1782)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

TV [Theo Vermeulen], 'Gerard Anthony Six, bioloog 1818-1898', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. . (Zwolle, 1998), p. 82-85.