F.G. Waller (1867-1934)

Persoonlijke gegevens: 

François Gérard Waller 
Amsterdam, 4 juni 1867 - Amsterdam, 23 november 1934
Verzamelde Nederlandse en Vlaamse volksboeken en occulte literatuur
Woonde in Amsterdam (Vondelstraat 73), Leiden (vanaf 1888), Parijs (1896), Den Haag (1897-1900), Leiden (tot 1905) en Amsterdam
Online biografie: 'Waller, François Gérard (1867-1934)' [op website Biografisch portaal]
Studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden (1888-1896) en aan de École des Chartes (1896)
Werkzaam als volontair bij het Rijksprentenkabinet (1896), onderdirecteur Mauritshuis (1897-1900), directeur prentenkabinet Leiden (1897-1905) en als commissionair in effecten als firmant van Testas en Waller (Amsterdam, 1905-1917)

F.G. Waller
Ex-libris van F.G. Waller
Gegevens over archivalia en publicaties: 

MN [Marco de Niet], 'F.G. Waller, jurist 1867-1934'. In: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. (Zwolle, 1998), p. 159-163.