D.F. Scheurleer (1855-1927)

Persoonlijke gegevens: 

Daniel François Scheurleer
Den Haag, 13 november 1855 - Den Haag, 6 februari 1927
Verzamelde liedboeken
Woonde in Den Haag (Laan van Meerdervoort)
Online biografie: 'Scheurleer, Daniël François (1855-1927)'(op website Biografisch portaal)
Opgeleid aan de Handels-Lehranstalt (Dresden, 1873-1875)
Werkzaam als bankier (vanaf 1875), medefirmant van Scheurleer & Zoonen (1879), directeur van Scheurleer & Zoonen (1890-1920); medeoprichter van de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis (1896), oprichter van de Société Union Musiologique (1921), publiceerde Nederlandsche liedboeken (1912)
Scheurleer werd geboren in een bankiersgezin van de bank Scheurleer & Zoonen

D.F. Scheurleer in zijn bibliotheek [Bron: Eene wooninge in de welcke ghesien worden veelderhande gheschriften, boecken, printen ende musicaale instrumenten (1913)]
Nieu dubbelt Haerlems lietboeck, ghenaemt den laurier-krans, der amoureusen (1643)
Het vermaaklyk buitenleven, of de zingende en speelende boerenvreugd (1716)
Ex-libris D.F. Scheurleer
Gegevens over archivalia en publicaties: 

JB [Jan Bos], 'D.F. Scheurleer, bankier, musicoloog 1855-1927'. In: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. (Zwolle, 1998), p. 154-159.