A.W.M. Mensing (1866-1936)

Persoonlijke gegevens: 

Antonius Wilhelmus Mari (Anton) Mensing
Amsterdam, 27 juni 1866 - Amsterdam, 24 juni 1936
Verzamelde boekbanden
Online biografie: Mensing, Antonius Wilhelmus Mari (website Biografisch portaal)
Werkte aanvankelijk als assistent van een antiquaar (firma Van Langenhuysen (tot 1885), antiquaar (firma Frederik Muller, vanaf 1892 als compagnon), werkzaam als antiquaar en veilinghouder, later vooral van prenten en schilderijen (eigen bedrijf, vanaf 1899)
Zoon van de Amsterdamnse boekhandelaar en handboekbinder Carl Mensing

Anton Mensing (1935) [Foto: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag]
Italiaanse band met wapen van paus Clemens X voor Nicolaus Antonio, Bibliotheca hispana (1672) [Foto: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag]
Amsterdamse boekband uit circa 1665 voor Libro deoraciones de mez y la orden de Hanukah (1663/64)  [Foto: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Gegevens over archivalia en publicaties: 

JSvL [Jan Storm van Leeuwen], 'A.W.M. Mensing antiquaar en veilinghouder 1866-1936', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 150-154.