A.E.H. Swaen (1863-1947)

Persoonlijke gegevens: 

Adriaan Ernst Hugo Swaen
Haarlem, 9 februari 1863 - Amsterdam, 28 oktober 1947
Verzamelde boeken over valkerij
Online biografie: 'Adriaan Ernst Hugo Swaen' (website Biografisch Portaal van Nederland); 'Adriaan Ernst Hugo Swaen 1863-1947)' (website Professors University of Groningen).
Woonde in Haarlem, Groningen, Amsterdam.
Haalde een middelbare akte MOB Engelse taal- en letterkunde; studeerde Engels aan de Universiteit van Groningen (promotie 1912)
Werkte als leraar Engels, als lector Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Groningen (1905-1913); hoogleraar Engels aan de Universiteit van Amsterdam (1913-1933)
Swaen publiceerde over valkerij: De valkerij in de Nederlanden (1937). Hij was erelid van het Hongaars Ornithologisch Gezelschap en The British Falconers Club, voorzietter van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, erevoorzitter van het Valkeniersverbond Adriaan Mollen. Postuum verscheen zijn editie van een handschrift over valkerij in de Koninklijke Bibliotheek: Jacht bedryff (1948).

A.E.H. Swaen (circa 1916)
Biografische schets: 

Swaen verzamelde ongeveer 100 boeken over valkerij in verschillende talen. Tot zijn collectie hoorde Libro del modo di conoscere i buoni falconi (Venetië, 1558) en La Fauconnerie door Charles d'Arcussia (Parijs, 1599). Bij de collectie horen mappen met knipsels, overdrukken en catalogi.

J.M. van de Wall, De valkerij op het Loo (1986, p. 52) [Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
J.M. van de Wall, De valkerij op het Loo (1986, p. 64) [Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Schets van de geschiedenis van de collectie: 

De collectie werd bij schenking nagelaten aan de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) in 1948. De collectie bestond uit circa 100 banden en voorts documentatie (knipsels, overdrukken, catalogi). In 1998 telde de collectie ongeveer 200 banden.

Gegevens over archivalia en publicaties: 

HvdH [Hans van der Hoeven], 'A.E.H. Swaen, anglist 1863-1947', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 99-102.
A.G. van Kranendonk, 'Levensbericht A.E.H. Swaen', in Jaarboek van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden 1947-1949 (Leiden, 1949), p. 178-187.
Valkerij, een passie. Boeken over valkerij uit de collectie van prof. A.E.H. Swaen (Den Haag, 1993)